Фінансово-економічне управління

Призначення та основні завдання

Фінансово-економічне управління призначене для здійснення фінансово-господарської діяльності  пов’язаної з фінансуванням військових частин – розпорядників коштів нижчого рівня, які зараховані на фінансове забезпечення до командування Високомобільних десантних військ.

Основними завданнями фінансово-економічного управління є:

організація та керівництво фінансово-господарською діяльністю військових частин;

здійснення основних фінансових операцій і виконання функцій бухгалтерської служби згідно з чинним законодавством України;

організація фінансового планування та фінансування військових частин;

забезпечення своєчасного та повного відкриття асигнувань на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям та заробітної плати працівникам військових частин та контроль за їх виплатою;

ведення бухгалтерського обліку розпорядника коштів другого рівня, складання та подання за належністю фінансової, бюджетної та іншої встановленої законодавством звітності;

організація внутрішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю у військових частинах, ведення обліку його результатів.

КЕРІВНІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬ ПОРЯДОК ТА УМОВИ ВИПЛАТИ ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ

Закони України

Закон України від 20.12.1991 № 2011 «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»

Закон України  від 22.10.93 № 3551 «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
Постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 №704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб»
Постанова Кабінету Міністру України від 09.04.2014 № 111 «Питання грошового забезпечення військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період»
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.2016 № 18 «Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу»
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення»
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 № 146 «Про перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб»
Постанова Кабінету Міністру України від 12.06.2013 № 413 «Про затвердження переліку сімейних обставин та інших поважних причин, що можуть бути підставою для звільнення з військової служби  та із служби осіб рядового і начальницького складу
Постанова Кабінету Міністру України від 11.07.2002 № 963 «Про затвердження Порядку матеріально-технічного і фінансового забезпечення миротворчого контингенту та персоналу України, який бере участь у міжнародних миротворчих операціях»
Постанова Кабінету Міністру України від 30.03.2006 № 401 «Деякі питання забезпечення діяльності миротворчих контингентів і миротворчого персоналу, що утримуються за рахунок державного бюджету»

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.92 № 393 “Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей”.

Накази Міністра оборони України
Наказ Міністра оборони України від 11.06.2008 №260 «Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам»
Наказ Міністерства оборони України від 10.02.2016 № 67 «Про затвердження Інструкції про порядок та розміри виплати винагороди військовослужбовцям Збройних Сил України за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду»
Наказ Міністра оборони України від 01.06.2006 №303 «Про затвердження Інструкції про порядок присвоєння класної кваліфікації військовослужбовцям Збройних Сил України»
Наказ Міністра оборони України від 15.05.2013 №316 «Про  затвердження Переліку  додаткових видів  грошового забезпечення та інших виплат, здійснених у грошовій формі, що не підлягають облікові при відрахуванні аліментів з військовослужбовців Збройних Сил України»
Наказ Міністра оборони України від 14.08.2014 № 530 “Про затвердження Положення про організацію в Міністерстві оборони України роботи з обчислення вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям і соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей.

ОДНОРАЗОВІ ВИДИ ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

(наказ МОУ від 11.06.2008 № 260)

Грошова допомога на оздоровлення Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань
Виплачується на підставі рапорту в/сл у в розмірі місячного ГЗ  Виплачується на підставі рапорту в/сл у розмірі ГЗ (рішення про виплату приймає командир в/ч у випадку смерті близьких по крові або по шлюбу, або отримання поранення тощо).

ПІДЙОМНА ДОПОМОГА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ.

 (наказ МОУ від 05.02.2018 № 45)

Категорія осіб, яким виплачується підйомна допомога Розмір підйомної допомоги
офіцери, військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом (крім військовослужбовців, які призвані за мобілізацією), що переїхали до нового місця служби з одного населеного пункту в інший зі зміною місця проживання місячне грошове забезпечення (оклад за основною посадою, на яку призначений військовослужбовець; оклад за військове звання та додаткові види грошового забезпечення на день виникнення права на отримання підйомної допомоги.
члени сім’ї військовослужбовця, що переїхали для постійного проживання до нового місця служби військовослужбовця та записані в його особовій справі на день їх приїзду до нового місця служби 50 відсотків місячного грошового забезпечення, належного військовослужбовцю на день приїзду членів сім’ї до місця його служби

Підстави для виплати підйомної допомоги на військовослужбовця:

 • наказ про призначення на посаду;
 • наказ командира військової частини про вступ військовослужбовця до виконання обов’язків за посадою.
 • наказ командира військової частини про виплату підйомної допомоги

Документи для виплати підйомної допомоги на членів сім’ї:

 • рапорт військовослужбовця;
 • копія паспорта (сторінка 11, реєстрація місця проживання);
 • копія свідоцтва про одруження;
 • копія свідоцтва про народження дітей;
 • довідка з органів реєстрації місця проживання (ЖЕК, паспортний стіл);
 • довідка служби персоналу військової частини про склад сім’ї.

ОДНОРАЗОВА ГРОШОВА ДОПОМОГА В РАЗІ ЗАГИБЕЛІ (СМЕРТІ) АБО КАЛІЦТВА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ ТА РЕЗЕРВІСТІВ, ЯКІ ПРИЗВАНІ НА НАВЧАЛЬНІ (АБО ПЕРЕВІРОЧНІ) ТА СПЕЦІАЛЬНІ ЗБОРИ

(постанова КМУ від 25.12.2013 р. № 975)

Розміри одноразової грошової допомоги у прожиткових мінімумах для працездатних осіб станом на 1 січня 2017 року.

У разі загибелі (смерті) У разі поранення (контузії, травми або каліцтва) під час виконання обов’язків військової служби У разі інвалідності

під час виконання обов’язків

військової служби

У разі інвалідності

під час проходження військової служби

500 – кратний

 881 тис. грн.

(1762 грн. х 500)

у %

від 70-кратного

(від 123,34 тис. грн.)

для строкової служби

у  %

від 50-кратного

(від 88,1 тис. грн.)

І група –

400-кратний

704,8 тис. грн.

ІІ група –

300-кратний

528,6 тис. грн.

ІІІ група –

250-кратний

440,5 тис. грн.

І група –

120-кратний

211,44 тис. грн.

ІІ група –

90-кратний

158,58 тис. грн.

ІІІ група –

70-кратний

123,34 тис. грн.

Примітка. Державним бюджетом України на 2018 рік передбачено наступні розміри прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня 2018 року ‒ 1 762 грн.

Порядок оформлення документів для отримання
одноразової грошової допомоги в разі захворювання, поранення (контузії, травми або каліцтва) військовослужбовця.

        У разі захворювання, поранення (контузії, травми або каліцтва) в період проходження військової служби військовослужбовець:

 • направляється командиром військової частини на медичний огляд до Військово-лікарської комісії (далі – ВЛК) для визначення ступеня його придатності до військової служби;
 • після проходження ВЛК військовослужбовець за направленням командира військової частини подає документи до Медико-соціальної експертної комісії (далі – МСЕК) для встановлення йому групи інвалідності та (або) відсотка втрати працездатності;
 • для одержання зазначеної одноразової грошової допомоги звільнений військовослужбовець подає в обласний військовий комісаріат такі документи:
 • заяву про виплату одноразової грошової допомоги (стандартний бланк, який є у військкоматі та військовій частині);
 • копію довідки МСЕК;
 • копію довідки ВЛК, свідоцтва про хворобу;
 • копію довідки командира військової частини про причини та обставини поранення (контузії, травми або каліцтва);
 • копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я та по батькові, місце реєстрації;
 • копію ідентифікаційного коду.
 • витяг із наказу командира військової частини про виключення зі списків особового складу частини;
 • для одержання зазначеної одноразової грошової допомоги військовослужбовець подає у військову частину такі документи:
 • заяву про виплату одноразової грошової допомоги (стандартний бланк, який є у військкоматі та військовій частині);
 • копію довідки МСЕК;
 • копію довідки ВЛК, свідоцтва про хворобу;
 • копію довідки командира військової частини про причини та обставини поранення (контузії, травми або каліцтва);
 • копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я та по батькові, місце реєстрації;
 • копію ідентифікаційного коду.

СТРУКТУРА ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ДО СКЛАДУ ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВХОДЯТЬ:

посадовий оклад, оклад за військовим званням;

щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премія);

одноразові додаткові види грошового забезпечення.

Грошове забезпечення військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби, курсантів) виплачується в поточному місяці за минулий до 20 числа щомісячно, а в разі надходження коштів пізніше цього терміну – протягом трьох днів після їх надходження.

НОРМИ ОСНОВНИХ ТА ДОДАТКОВИХ ВИПЛАТ ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 Оклади за військовим званням (ОВЗ) (постанова КМУ від 30.08.2017 № 704)

Військове звання Розмір окладу Військове звання Розмір окладу
солдат 530 молодший лейтенант 1060
старший солдат 600 лейтенант 1130
молодший сержант 670 старший лейтенант 1200
сержант 740 капітан 1270
старший сержант 810 майор 1340
старшина 880 підполковник 1410
полковник 1480
прапорщик 950 генерал-майор 1550
старший прапорщик 1020 генерал-лейтенант 1620
генерал-полковник 1690
генерал армії 1760

Посадові оклади (ПО) (постанова КМУ від 30.08.2017 № 704, наказ МОУ   від 01.03.2018 №90)

 1. Особи офіцерського складу:
Посада Тарифний розряд Розмір посадового окладу (грн.)
Командир взводу 12 3440
Командир роти 19 4370
Командир батальйону 24 5070
Командир полку 31 6060
Командир бригади 39 7190
Інші посади   Наказ МОУ від 01.03.2018 № 90
 1. Особи рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом (в т.ч. військовослужбовців строкової служби) (постанова КМУ від 30.08.2017 № 704):
Тарифний розряд Розмір посадового окладу (грн.)
Військова служба за контрактом,
за мобілізацією
Строкова служба
І 2470 350
II 2550 420
III 2640 490 
IV 2730 560 
V 2820 630 
VI 2910 700
VII 3000
VIIІ 3080
IX 3170
Х 3260
ХІ 3350
ХІІ 3440

Примітка.  Тарифний розряд зазначається в штаті військової частини. Розміри посадових окладів установлюються для кожного військовослужбовця в межах зазначених розмірів відповідно до наказу командира військової частини.

ДОДАТКОВІ ВИДИ ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Надбавка за вислугу років

(постанова КМУ від 30.08.2017 № 704)

  Розмір надбавки

(у % від ОВЗ+ПО)

1 – 5 25 %
5 – 10 30 %
10 – 15 35 %
15 – 20 40 %
20 – 25 45 %
25 і більше 50 %

Примітка. Вислуга років для виплати військовослужбовцям НВР обчислюється кадровим (стройовим) органом військової частини на підставі особової справи військовослужбовця та інших документів (за їх наявності), що підтверджують проходження військової служби, і щороку до початку нового року оголошується наказом командира військової частини. При надходженні до військової частини додаткових документів, що підтверджують проходження військової служби військовослужбовцем, вислуга років оголошується окремим наказом.

Надбавка за роботу в умовах режимних обмежень

Ступінь таємності Розмір надбавки (від ПО)
Особливо важливі 20 %
Цілком таємні 15 %
Таємні 10 %

Надбавка за особливості проходження служби (НОПС)

(рішення МОУ від 26.03.2018 № 248/1479)

Категорії військовослужбовців Розмір надбавки

(у % від ОВЗ+ПО+НВР)

Військовослужбовцям ВДВ, спецназу 13,5 %
Наземні авіаційні спеціалісти, що забезпечують безпеку польотів, екіпажі танків, самохідно-артилерійських установок, зенітних самохідних установок, бойових машин піхоти, бойових розвідувальних і десантних машин, самохідних гаубиць; обслуга самохідних пускових установок зенітних ракетних комплексів і самохідних станцій виявлення і наведення цих комплексів 12 %

Щомісячна премія військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової служби) в 2018 році не менше 10% посадового окладу

(рішення МОУ від 12.02.2018 № 2704/з/79)

Премія в максимальному розмірі встановлюється за старанність, розумну ініціативу та сумлінне виконання службових (посадових) обов’язків і за умови, що у розрахунковому місяці немає накладеного на військовослужбовця дисциплінарного стягнення.

Премія у зменшеному розмірі встановлюється в таких розмірах від максимальної суми премії:

90 % – у разі накладення на військовослужбовця дисциплінарного стягнення “догана”;

80 % – у разі накладення на військовослужбовця дисциплінарного стягнення “сувора догана”;

60 % – у разі накладення на військовослужбовця двох дисциплінарних стягнень “догана” (“сувора догана”);

50 % – у разі накладення на військовослужбовця трьох дисциплінарних стягнень “догана” (“сувора догана”).

 Командир військової частини позбавляє премії у повному обсязі у разі:

накладення на військовослужбовця більше трьох дисциплінарних стягнень;

накладення на військовослужбовця дисциплінарних стягнень “попередження про неповну службову відповідність”, “пониження у військовому званні”, “пониження в посаді”;

притягнення військовослужбовця у встановленому порядку до адміністративної відповідальності за вчинене військове адміністративне порушення;

притягнення військовослужбовця у встановленому порядку до кримінальної відповідальності.

Крім того, премія не виплачується:

з місяця, в якому надійшов витяг з наказу про звільнення військовослужбовця з військової служби за службовою невідповідністю;

у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку;

в зв’язку з обвинувальним вироком суду;

в зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем.

Примітка. Виплата премії військовослужбовцям здійснюється щомісяця за попередній місяць на підставі наказу командира військової частини, який видається до 5 числа місяця, наступного за місяцем преміювання.

Премія військовослужбовцям встановлюється в зменшеному розмірі або не встановлюється лише в місяці, в якому  вони притягнуті в установленому порядку до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності.

Способи отримання грошового забезпечення:

 • особисте отримання коштів (готівкою, перерахуванням на карткові рахунки);
 • отримання коштів іншою особою (за належно оформленою довіреністю);
 • виплата членам сімей (у тому числі в разі неможливості отримання грошового забезпечення під час участі в бойових діях, перебування в полоні, та оголошення військовослужбовця безвісти відсутнім) у такі способи:
 • готівкою (через касу військової частини);
 • поштовим переказом (з обов’язковою оплатою цих послуг за рахунок військової частини);
 • зарахуванням на картковий (банківський) рахунок.

Спосіб отримання грошового забезпечення визначається за заявою військовослужбовця (члена його родини).

 ВИНАГОРОДА УЧАСНИКАМ АТО

(наказ МОУ від 10.02.2016 № 67)

Винагорода за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи в антитерористичній операції (далі – АТО).

Виплата винагороди військовослужбовцям здійснюється за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи АТО, інших заходах в умовах особливого періоду у граничних розмірах:

на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону – 10 000 гривень за повний місяць;

в інших місцях дислокації в межах визначеного району проведення воєнного конфлікту (АТО) – 4 500 гривень за повний місяць.

Розмір винагород обраховується пропорційно дням безпосередньої участі у воєнних конфліктах чи АТО, інших заходах в умовах особливого періоду.

Приклад нарахування винагороди за безпосередню участь в АТО

Варіант 1. Якщо військовослужбовець брав участь в АТО на лінії бойового зіткнення на глибині ротних опорних пунктів першого ешелону повний місяць, йому додатково до грошового забезпечення виплачується винагорода в розмірі 10,0  тис. грн.

Варіант 2. Якщо військовослужбовець брав участь в АТО повний місяць, у тому числі на лінії бойового зіткнення на глибині ротних опорних пунктів першого ешелону з 12 по 21 березня (10 днів), у квітні йому додатково до грошового забезпечення нараховується винагорода в розмірі 6 274,20 грн. (пропорційно дням участі в АТО 4500/31*21 = 3048,39 + пропорційно дням участі в АТО на лінії бойового зіткнення на глибині ротних опорних пунктів першого ешелону 10000 / 31 день * 10 днів = 3 225,81).

Примітка. Винагорода виплачуються на підставі наказу командира військової частини, в якому відображаються періоди перебування військовослужбовця у відповідних районах проведення АТО.

 Збільшення розміру винагороди:

 • за успішне виконання бойового завдання. Виплачується на з’єднання, окрему військову частину;
 • за безпосередню участь у бойових діях у розмірі 1000 грн. за кожну добу такої участі (виплачується особі після видання бойового наказу);
 • за знищення (захоплення) бойової техніки противника. Виплачується на підрозділ, екіпаж або особі в розмірі від 12 до 243 тис. грн. залежно від виду знищеної техніки.

Примітка.

 1. Зазначені винагороди виплачуються на підставі наказу командира військової частини (про здійснення зазначених виплат) після надходження до військової частини наказу штабу АТО щодо підтвердження права на зазначені винагороди за клопотаннями командирів відповідних підрозділів.
 1. Виплата збільшених винагород здійснюється щомісяця за підсумками фактичного виконання конкретних завдань за минулий місяць.
 1. Рішення про збільшення розміру винагороди за успішне виконання бойового завдання здійснюється відповідно до наказу керівника АТО. Винагорода виплачується одноразово та розподіляється відповідно командиром з’єднання, окремої військової частини між підпорядкованими військовими частинами (підлеглим особовим складом) з урахуванням їх внеску.

 ГРОШОВА ДОПОМОГА У РАЗІ ЗВІЛЬНЕННЯ З ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ:

а). 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, які звільняються зі служби за станом здоров’я, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 50% місячного  грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

У разі звільнення з військової служби за віком, у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, закінченням строку контракту, систематичним невиконанням умов контракту командуванням одноразова грошова допомога в розмірі 50% місячного грошового забезпечення  за  кожний повний календарний рік служби виплачується за наявності вислуги 10 років і більше.

б). 25 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.
Військовослужбовцям  при звільненні з військової служби за власним бажанням, через сімейні  обставини  або інші поважні причини, перелік яких  затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.06.2013 №413, які мають  вислугу 10 років і більше виплачується одноразова грошова допомога в  розмірі 25% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.
в). Не виплачується.

Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, звільненим з військової служби:

–     за службовою невідповідністю,

–     у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем,

–     у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.