Фізична підготовка і спорт

dsc0167711Фізична підготовка – це комплекс заходів щодо фізичного вдосконалення військовослужбовців, спрямований на розвиток загальних і спеціальних фізичних якостей, формування військово-прикладних навичок, виховання морально-вольових і психологічних якостей.

Фізична підготовка є складовою частиною загальної системи навчання та виховання особового складу Збройних Сил України.

Мета фізичної підготовки – забезпечити фізичну готовність військовослужбовців до професійної діяльності

За своєю спрямованістю фізична підготовка вирішує загальні та спеціальні завдання

Загальними завданнями фізичної підготовки є:

адаптація військовослужбовців до умов військової служби;

постійне вдосконалення сили, витривалості, швидкості та спритності;

покращення фізичного розвитку, зміцнення здоров’я, підвищення працездатності та професійного довголіття.

Спеціальними завданнями фізичної підготовки є:

розвиток та вдосконалення професійно важливих і спеціальних fb_img_1518687911880фізичних якостей;

оволодіння військово-прикладними руховими навичками в подоланні природних і штучних перешкод, військово-прикладному плаванні, рукопашному бою, пересуванні пересіченою місцевістю в пішому порядку і на лижах, марш-кидках, метанні гранат;

виховання морально-вольових і психологічних якостей, згуртування військових підрозділів.

До загальних фізичних якостей належать: сила, витривалість, швидкість, спритність.

Сила визначається здатністю військовослужбовця переборювати зовнішній опір чи протидіяти йому за рахунок м’язових зусиль. Основними засобами розвитку сили є вправи на піднімання та перенесення тягарів, силові вправи на гімнастичних снарядах і тренажерах, вправи з власною вагою.

Витривалість  (загальна і швидкісна) визначається здатністю організму протистояти стомленості в процесі військово-професійної діяльності.

Засобами розвитку загальної витривалості є: тривалий  біг, кроси, марш-кидки, плавання, біг на лижах; швидкісної витривалості − біг з максимальною швидкістю на середні дистанції, подолання смуги перешкод, спортивні ігри.

Швидкість визначається здатністю військовослужбовців здійснювати рухомі дії за мінімальний час. Основними засобами розвитку швидкості є вправи, що виконуються з максимальною швидкістю та частотою рухів і потребують швидкої реакції. До них належить біг на короткі дистанції, стрибки, метання, подолання окремих перешкод, рукопашний бій, спортивні ігри.

Спритність визначається здатністю військовослужбовців виконувати рухи координовано і точно, своєчасно і раціонально справлятися з новими завданнями, що раптово виникають. До основних засобів розвитку спритності належать вправи на гімнастичних і спеціальних снарядах, стрибки, акробатичні вправи, стрибки у воду, спуски та повороти на лижах, спортивні ігри, прийоми рукопашного бою, подолання перешкод.       

Загальна фізична підготовка:

фізичні вправи на переважний розвиток сили:

вправа № 1  Підйом силою на перекладині;

вправа № 2  Підйом переворотом на перекладині;

вправа № 3  Підтягування на перекладині;

вправа № 4  Піднімання двох гир по довгому циклу;

вправа № 5  Ривок гирі 8, 16, 24 кг.

вправа № 6  Згинання і розгинання рук в упорі на брусах;

вправа № 6а Згинання і розгинання рук в упорі лежачи;

вправа № 7 Комплексна силова вправа;

фізичні вправи на переважний розвиток витривалості:

вправа № 8  Біг на 3 км (лижні гонки на 5 км, 10 км);

вправа № 9  Біг на 2 км (лижні гонки на 3 км);

вправа № 10 Біг на 1 км;

вправа № 11 Плавання на 100 м вільним стилем;

фізичні вправи на переважний розвиток швидкості:

вправа № 12 Біг на 400 м (човниковий біг 4х100 м);

вправа № 13 Біг на 200 м (човниковий біг 4х50 м);

вправа № 14  Біг на 100м (човниковий біг 10х10 м);

фізичні вправи на переважний розвиток спритності:

вправа № 15 Зіскок махом назад з поворотом на 90 градусів на перекладині*;

вправа № 16  Зіскок боком з поворотом на 90 градусів на брусах*;

вправа № 17  Стрибок ноги нарізно через коня в довжину*;

вправа № 18  Стрибок ноги нарізно через козла в довжину*;

вправа № 19 Спортивні ігри (футбол, баскетбол, волейбол, ручний м’яч, бадмінтон, теніс, настільний теніс тощо);

вправа № 20  Стрибки зі скакалкою.

Рукопашна підготовка**:

вправа № 21  Прийоми бою без зброї;img_716311

вправа № 22  Прийоми бою з автоматом;

вправа № 23  Прийоми бою з піхотною лопаткою;

вправа № 24  Прийоми бою з ножем;

вправа № 25  Больові прийоми;

вправа № 26  Кидки;

вправа № 27   Спеціальні прийоми рукопашного бою для розвідувальних підрозділів.

Спеціальна фізична підготовка**:

спеціальна вправа на переважний  розвиток стійкості до заколихування та просторового орієнтування:

вправа № 28 Оберти на стаціонарному гімнастичному колесі;

спеціальна вправа на переважний розвиток стійкості до перевантаження та просторового орієнтування:

вправа № 29 Оберти на лопінгу;

спеціальна вправа на переважний  розвиток стійкості до кисневого голодування та просторового орієнтування:

вправа № 30  Пірнання в довжину.

військово-прикладні вправи**:

вправа № 31  Біг на 3 км з перешкодами;

вправа № 32  Біг на 1100 м з подоланням смуги перешкод у складі підрозділу;

вправа № 33  Марш-кидок на 5, 10 км;

вправа № 34 Веслування на морських ялах на 2 км.

вправа № 35  Загальна контрольна вправа на смузі перешкод;

вправа № 35а Спеціальні контрольні вправи на смузі перешкод;

вправа № 36  Спеціальна контрольна вправа для військовослужбовців надводних кораблів та підводних човнів;

вправа № 37  Човниковий біг 6х100 м;

вправа № 38  Метання гранати Ф-1 на дальність;

вправа № 39   Метання гранати Ф-1 на точність;

вправа № 40 Плавання в обмундируванні зі зброєю.

*вправи № 15, 16 передбачені для курсантів ВНЗ, слухачів оперативно-тактичного рівня 1 − 4 вікової групи;

вправа № 17 передбачена для курсантів ВНЗ (крім жінок), слухачів оперативно-тактичного рівня 1 − 3 вікової групи;

вправа № 18 передбачена для військовослужбовців строкової служби, осіб офіцерського складу 1 − 4 вікової групи, осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, курсантів-жінок, військовослужбовців-жінок 1 − 2 вікової групи;

**прийоми рукопашного бою та військово-прикладні вправи передбачені для військовослужбовців 1 − 2 категорії:

солдатів строкової служби, військовослужбовців військової служби за контрактом 1 − 6 вікових груп, курсантів та слухачів оперативно-тактичного рівня, осіб офіцерського складу 1 − 3 вікових груп, осіб офіцерського складу 4 вікової групи із числа командирів підрозділів до командира роти (батареї) включно та їм рівних, військовослужбовців-жінок 1 − 2 вікових груп;

спеціальні вправи – для курсантів, осіб офіцерського складу
1 − 6 вікових груп.

Форми фізичної підготовки

Фізична підготовка проводиться в таких формах:

навчальні заняття;

фізичне тренування в процесі навчально-бойової діяльності;

ранкова фізична зарядка (для військовослужбовців строкової служби, курсантів ВНЗ) (далі – РФЗ);

спортивно-масова робота (далі − СМР);

самостійна підготовка.

Керівні документи :

Наказ Начальника Генерального штабу − Головнокомандувач Збройних Сил України Збройних Сил України від 02.2014 № 35 Про затвердження Тимчасової настанови з фізичної підготовки в Збройних Силах України

  1. Наказ Начальника Генерального штабу − Головнокомандувач Збройних Сил України Збройних Сил України від 28.12.2017 року про «організацію фізичної підготовки в Збройних Сила України в 2018 навчальному році»
  2. Наказ командувача Високомобільних десантних військ Збройних сил України про організацію фізичної підготовки в 2018 навчальному році.

*вправи № 15, 16 передбачені для курсантів ВНЗ, слухачів оперативно-тактичного рівня 1 − 4 вікової групи;

вправа № 17 передбачена для курсантів ВНЗ (крім жінок), слухачів оперативно-тактичного рівня 1 − 3 вікової групи;

вправа № 18 передбачена для військовослужбовців строкової служби, осіб офіцерського складу 1 − 4 вікової групи, осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, курсантів-жінок, військовослужбовців-жінок 1 − 2 вікової групи;

**прийоми рукопашного бою та військово-прикладні вправи передбачені для військовослужбовців 1 − 2 категорії:

солдатів строкової служби, військовослужбовців військової служби за контрактом 1 − 6 вікових груп, курсантів та слухачів оперативно-тактичного рівня, осіб офіцерського складу 1 − 3 вікових груп, осіб офіцерського складу 4 вікової групи із числа командирів підрозділів до командира роти (батареї) включно та їм рівних, військовослужбовців-жінок 1 − 2 вікових груп;

спеціальні вправи – для курсантів, осіб офіцерського складу
1 − 6 вікових груп.

Нормативи з ФП та вікові групи

Для складання навчальних нормативів з фізичної підготовки особами офіцерського складу, особами рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, резервістів – на період виконання ними обов’язків служби у військовому резерві визначені вікові групи, наведені в таблиці.

 

Вікові групи

Чоловіки Жінки
особи офіцерського складу,

особи рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом

особи офіцерського складу,

особи рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом

перша до 25 років до 25 років
друга до 30 років до 30 років
третя до 35 років до 35 років
четверта до 40 років до 40 років
п’ята до 45 років до 45 років
шоста до 50 років понад 45 років
сьома понад 50 років

Нормативи з фізичної підготовки які виносяться на контрольне заняття:

вправа № 14  Біг на 100м

вправа № 3  Підтягування на перекладині

вправа № 8  Біг на 3 км

вправа № 9  Біг на 2 км

вправа № 10 Біг на 1 км

Для військовослужбовців-чоловіків

 

 

 

Б

А

Л

 

Підйом силою на перекладині Підйом переворотом на перекладині Підтягування на перекладині Біг на 2 км Ривок гирі 16 кг Піднімання двох гир

по довгому циклу 16   кг

Ривок гирі 24 кг Біг на 3 км Біг на 1 км Біг на 100 м Човниковий біг

10 х 10 м

Згинання і розгинання рук в упорі на брусах Згинання і розгинання рук в упорі лежачі  

 

 

Б

А

Л

И

№1 №2 №3 № 9 №5 №4 №5 № 8 № 10 № 14 № 6 №6а
50 14 25 30 6.45 80 30 70 11.10 3.10 12.0 24.5 30 50 50
49 24 29 6.50 11.15 3.11 12.1 24.6 49 49
48 13 23 28 6.55 78 29 68 11.20 3.12 12.2 24.7 29 48 48
47 22 27 7.00 11.25 3.13 12.3 24.8 47 47
46 12 21 26 7.05 76 28 66 11.30 3.14 12.4 24.9 28 46 46
45 20 25 7.10 11.35 3.15 12.5 25.0 45 45
44 11 19 24 7.15 74 27 64 11.40 3.16 12.6 25.1 27 44 44
43 18 23 7.20 11.45 3.17 12.7 25.2 43 43
42 10 17 22 7.25 72 26 62 11.50 3.18 12.8 25.3 26 42 42
41 16 21 7.30 11.55 3.19 12.9 25.4 41 41
40 9 15 20 7.35 70 25 60 12.00 3.20 13.0 25.5 25 40 40
39 14 19 7.40 12.05 3.22 13.1 25.6 39 39
38 8 13 18 7.45 68 24 58 12.10 3.24 13.2 25.7 24 38 38
37 12 17 7.50 12.15 3.26 13.3 25.8 37 37
36 11 16 7.55 66 23 56 12.20 3.28 13.4 25.9 23 36 36
35 7 10 15 8.00  12.25  3.30 13.5 26.0 35 35
34   8.05 64 22 54 12.30 3.32 13.6 26.1 22 34 34
33 14 8.10 12.35 3.34 13.7 26.2 33 33
32 9   8.15 62 21 52 12.40 3.36 13.8 26.3 21 32 32
31 13 8.20 12.45 3.38 13.9 26.4 31 31
30 6   8.25 60 20 50 12.50 3.40 14.0 26.5 20 30 30
29 8 12 8.30 12.55 3.45 14.1 26.6 29 29
28   8.35 58 19 48 13.00 3.50 14.2 26.7 19 28 28
27 11 8.40 13.05 3.55 14.3 26.8 27 27
26 7   8.45 56 18 46 13.10 4.00 14.4 26.9 18 26 26
25 5 10 8.50 13.15 4.04 14.5 27.0 25 25
24   8.55 54 17 44 13.20 4.08 14.6 27.2 17 24 24
23 6 9 9.00 13.25 4.12 14.7 27.4 23 23
22   9.05 52 16 42 13.30 4.16 14.8 27.6 16 22 22
21 8 9.10 13.35 4.20 14.9 27.8 21 21
20 4 5   9.15 50 15 40 13.40 4.24 15.0 28.0 15 20 20
19 7 9.20 48 38 13.45 4.28 15.2 28.2 19 19
18   9.25 46 14 36 13.50 4.32 15.4 28.4 14 18 18
17 6 9.30 44 34 13.55 4.36 15.6 28.6 17 17
16 4   9.35 42 13 32 14.00 4.40 15.8 28.8 13 16 16
15 3 5 9.40 40 30 14.10 4.44 16.0 29.0 15 15
14   9.45 38 12 28 14.20 4.48 16.1 29.2 12 14 14
13   9.50 36 26 14.30 4.52 16.2 29.4 13 13
12 3 4 9.55 34 11 24 14.40 4.56 16.3 29.6 11 12 12
11   10.00 32 22 14.50 5.00 16.4 29.8 11 11
10 2   10.05 30 10 20 15.00 5.10 16.5 30.0 10 10 10
9 3 10.10 28 9 18 15.10 5.20 16.6 30.2 9 9 9
8 2   10.15 26 8 16 15.20 5.30 16.7 30.4 8 8 8
7   10.20 24 7 14 15.30 5.40 16.8 30.6 7 7 7
6 2 10.25 22 6 12 15.40 5.50 16.9 30.8 6 6 6
5 1   10.30 20 5 10 15.50 6.00 17.0 31.0 5 5 5
4 1   10.35 18 4 8 16.00 6.10 17.2 31.2 4 4 4
3 1 10.40 16 3 6 16.10 6.20 17.4 31.4 3 3 3
2   10.45 14 2 4 16.20 6.30 17.6 31.6 2 2 2
1   10.50 12 1 2 16.30 6.40 17.8 31.8 1 1 1

ТАБЛИЦІ

нормативів оцінки загальної фізичної підготовленості військовослужбовців

Для військовослужбовців чоловіків
Категорії військово-службовців Пороговий рівень Оцінка загальної фізичної підготовленості
з 2-х вправ з 3-х вправ з 4, 5 вправ
5 4 3 5 4 3 5 4 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Кандидати на військову службу за контрактом 9 45 35 25 75 65 50
Військовослужбовці 1 вікової групи

до 25 років

2 категорія

 

1 категорія

 

 

14

 

15

 

 

65

 

70

 

 

55

 

60

 

 

45

 

50

 

 

95

 

100

 

 

85

 

90

 

 

70

 

75

 

 

 

125

135*

130

140*

 

 

115

 

120

 

 

95

 

100

Військовослужбовці

2 вікової групи

до 30 років  

2 категорія

 

1 категорія

 

 

 

13

 

14

 

 

 

60

 

65

 

 

 

50

 

55

 

 

 

40

 

45

 

 

 

90

 

95

 

 

 

80

 

850

 

 

 

65

 

70

 

 

 

 

120

130*

125

135*

 

 

 

110

 

115

 

 

 

90

 

95

Військовослужбовці

3 вікової групи

до 35   років

2 категорія

 

1 категорія

 

 

 

12

 

13

 

 

 

55

 

60

 

 

 

45

 

50

 

 

 

35

 

40

 

 

 

85

 

90

 

 

 

75

 

80

 

 

 

60

 

65

 

 

 

 

115

125*

120

130*

 

 

 

105

 

110

 

 

 

85

 

90

Військовослужбовці

4 вікової групи

до 40 років

3 категорія

2 категорія

 

1 категорія

 

 

 

10

11

 

12

 

 

 

45

50

 

55

 

 

 

35

40

 

45

 

 

 

25

30

 

35

 

 

 

 

75

80

 

85

 

 

 

 

65

70

 

75

 

 

 

50

55

 

60

 

 

 

 

105

110

120*

115

125*

 

 

 

95

100

 

105

 

 

 

75

80

 

85

Військовослужбовці

5 вікової групи

до  45   років

3 категорія

2 категорія

 

1 категорія

 

 

 

8

9

 

10

 

 

 

 

40

45

55*

50

60*

 

 

 

30

35

 

405

 

 

 

20

25

 

30

 

 

 

 

 

70

75

85*

80

90*

 

 

 

 

60

65

 

70

 

 

 

45

50

 

55

 

 

 

100

105

 

110

 

 

 

90

95

 

100

 

 

 

70

75

 

80

ійськовослужбовці

6 вікової групи

до  50  років

3 категорія

2 категорія

 

1 категорія

 

 

 

7

8

 

9

 

 

 

 

 

35

40

50*

45

55*

 

 

 

 

25

30

 

35

 

 

 

15

20

 

25

 

 

 

 

65

70

80*

75

85*

 

 

 

55

60

 

65

 

 

 

40

45

 

50

 

 

 

95

100

 

105

 

 

 

85

90

 

95

 

 

 

65

70

 

75

Військовослужбовці

7 вікової групи

понад 50  років

3 категорія

2 категорія

1 категорія

 

 

 

 

 

 

30

35

40

 

 

 

20

25

30

 

 

 

10

15

20

 

 

 

60

65

70

 

 

 

50

55

60

 

 

 

35

40

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для військовослужбовців-жінок

Категорії військово-службовців

 

 

 

Пороговий

рівень

Оцінка загальної фізичної підготовленості
з 2-х вправ з 3-х вправ з 4-х вправ
5 4 3 5 4 3 5 4 3
Кандидати на

військову службу за контрактом

11 35 30 25 65 55 45
1 вікова група

до 25 років

14 55 50 45 80 70 55 105

115*

95 80
2 вікова група

до 30 років

13 50 45 40 75 65 50 100

110*

90 75
3 вікова група

до 35 років

12 45 40 35 70 60 45 95

105*

85 70
4 вікова група

до 40 років

11 40 35 30 65

75*

55 40 90 80 65
5 вікова група

до 45 років

10 35

45*

30 25 60 50 35 85 70 55
6 вікова група

понад 45 років

30 25 20 50 40 25 70 55 40

 *сума балів, що визначає виконання норм  ВСК

** сума балів з 5-ти вправ

ТАБЛИЦІ НОРМАТИВІВ

визначення ступеню підготовленості військовослужбовців з однієї вправи (у балах)

Для військовослужбовців чоловіків
Категорії військово-службовців Пороговий рівень Диференційна оцінка за фізичні вправи
Вправи на

 силу

Вправи на витривалість

____________

Вправи на швидкість

ЗКВ на смузі перешкод

(Човниковий біг 6Х100 м)

5 4 3 5 4 3 5 4 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Військовослужбовці

1 вікової групи

до 25 років

2 категорія

 

1 категорія

 

 

 

14

 

15

 

 

 

33

 

35

 

 

 

29

 

31

 

 

 

25

 

27

 

 

 

 

34

30

40

32

 

 

 

 

30

26

36

28

 

 

 

 

20

19

26

20

 

 

 

30

 

35

 

 

 

25

 

30

 

 

 

20

 

25

Військовослужбовці

2 вікової групи

до 30 років  

2 категорія

1 категорія

 

 

 

13

14

 

 

 

31

33

 

 

 

27

29

 

 

 

23

25

 

 

 

 

 

30

28

34

30

 

 

 

 

 

26

24

30

26

 

 

 

 

 

16

18

20

19

 

 

 

25

30

 

 

 

20

25

 

 

 

17

20

Військовослужбовці

3 вікової групи

до 35 років

2 категорія

 

1 категорія

 

 

 

12

 

13

 

 

 

29

 

31

 

 

 

25

 

27

 

 

 

21

 

23

 

 

 

 

28

26

32

28

 

 

 

 

24

22

28

24

 

 

 

 

15

17

18

18

 

 

 

20

 

25

 

 

 

17

 

20

 

 

 

15

 

17

Військовослужбовці

4 вікової групи

до 40 років

3 категорія

 

2 категорія

 

1 категорія

 

 

 

10

 

11

 

12

 

 

 

25

 

27

 

29

 

 

 

21

 

23

 

25

 

 

 

17

 

19

 

21

 

 

 

 

27

22

29

24

31

26

 

 

 

 

23

19

25

20

27

22

 

 

 

 

13

15

15

16

17

17

 

 

 

 

 

17

 

20

 

 

 

 

 

 

15

 

17

 

 

 

 

 

12

 

15

Військовослужбовці

5 вікової групи

до  45 років

3 категорія

2 категорія

1 категорія

 

 

 

8

9

10

 

 

 

21

23

25

 

 

 

17

19

21

 

 

 

12

15

17

 

 

 

21

23

25

 

 

 

19

21

23

 

 

 

12

14

16

Військовослужбовці

6 вікової групи

до  50 років

3 категорія

2 категорія

1 категорія

 

 

 

7

8

9

 

 

 

19

21

23

 

 

 

15

17

19

 

 

 

9

12

15

 

 

 

19

21

23

 

 

 

17

19

21

 

 

 

11

12

14

Військовослужбовці

7 вікової групи

понад  50 років

3 категорія

2 категорія

1 категорія

 

 

 

 

 

 

17

19

21

 

 

 

13

15

17

 

 

 

8

10

12

 

 

 

7

9

11

 

 

 

4

6

8

 

 

 

1

3

5

Для військовослужбовців-жінок

Категорії військово-службовців

 

 

 

Пороговий

рівень

Диференційна оцінка за фізичні вправи
Вправи на

силу

Вправи на витривалість

____________

Вправи на швидкість

ЗКВ на смузі перешкод

(човниковий біг

4 х 100 м)

5 4 3 5 4 3 5 4 3
1 вікова група

до 25 років

14 22 20 18 32 28 21 30 22 16
2 вікова група

до 30 років

13 20 18 16 31 27 20 25 20 15
3 вікова група

до 35 років

12 18 16 14 27 23 19
4 вікова група

до 40 років

11 16 14 12 23 20 14
5 вікова група

до 45 років

10 14 12 10 20 16 8
6 вікова група

понад 45 років

 

12 10 8 12 8 4

Для військовослужбовців-жінок (вправи на витривалість та швидкість)

 

 

Б
А
Л
И

Біг на 2 км Біг на 1 км Згинання і розгинання

 рук в упорі лежачі

 

Комлексна силова

 вправа

Стрибки зі скакалкою Човниковий біг
4 х 100 м
Біг на 200 м Човниковий біг
4 х 50 м
Біг на 100 м Човниковий біг
10 х 10 м
Загальна контрольна вправа на смузі перешкод

 

 

 

Б
А
Л
И

№ 9 № 10 № 6а № 7 №20 №12 №13 № 14 № 35
1 2 4 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
40 8.00 3.45 30 60 3.30 1.26 30,0 34,0 15,0 29,0 1.35 40
39 8.04 3.48 59 3.25 1.27 31,0 35,0 15,2 29,2 1.36 39
38 8.08 3.51 29 58 3.20 1.28 31,5 35,5 15,4 29,4 1.37 38
37 8.12 3.54 57 3.15 1.29 32,0 36,0 15,6 29,6 1.38 37
36 8.16 3.57 28 56 3.10 1.30 32,5 36,5 15,8 29,8 1.39 36
35 8.20 4.00 55 3.05 1.31 33,0 37,0 16,0 30,0 1.40 35
34 8.24 4.04 27 54 3.00 1.32 33,5 37,5 16,1 30,2 1.41 34
33 8.28 4.08 53 2.55 1.33 34,0 38,0 16,2 30,4 1.42 33
32 8.32 4.12 26 52 2.50 1.34 34,5 38,5 16,3 30,6 1.43 32
31 8.36 4.16 51 2.45 1.35 35,0 39,0 16,4 30,8 1.44 31
30 8.40 4.20 25 50 2.40 1.36 35,5 39,5 16,5 31,0 1.45 30
29 8.44 4.24 49 2.35 1.37 36,0 40,0 16,6 31,2 1.46 29
28 8.48 4.28 24 48 2.30 1.38 36,5 40,5 16,7 31,4 1.47 28
27 8.52 4.32 47 2.25 1.39 37,0 41,0 16,8 31,6 1.48 27
26 8.56 4.36 23 46 2.20 1.40 37,5 41,5 16,9 31,8 1.49 26
25 9.00 4.40 45 2.15 1.41 38,0 42,0 17,0 32,0 1.50 25
24 9.05 4.44 22 44 2.10 1.42 38,5 42,5 17,1 32,2 1.52 24
23 9.10 4.48 43 2.05 1.43 39,0 43,0 17,2 32,4 1.54 23
22 9.15 4.52 21 42 2.00 1.44 39,5 43,5 17,3 32,6 1.56 22
21 9.20 4.56 41 1.55 1.45 40,0 44,0 17,4 32,8 1.58 21
20 9.25 5.00 20 40 1.50 1.46 40,5 44,5 17,5 33,0 2.00 20
19 9.30 5.05 19 38 1.45 1.47 41,0 45,0 17,6 33,2 2.04 19
18 9.35 5.10 18 36 1.40 1.48 41,5 45,5 17,7 33,4 2.08 18
17 9.40 5.15 17 34 1.35 1.49 42,0 46,0 17,8 33,6 2.12 17
16 9.45 5.20 16 32 1.30 1.50 42,5 46,5 17,9 33,8 2.16 16
15 9.50 5.25 15 30 1.25 1.51 43,0 47,0 18,0 34,0 2.20 15
14 9.55 5.30 14 28 1.20 1.52 43,5 47,5 18,1 34,1 2.24 14
13 10.00 5.35 13 26 1.15 1.53 44,0 48,0 18,2 34,2 2.28 13
12 10.10 5.40 12 24 1.10 1.54 44,5 48,5 18,3 34,3 2.32 12
11 10.20 5.45 11 22 1.05 1.55 45,0 49,0 18,4 34,4 2.36 11
10 10.30 5.50 10 20 1.00 1.56 45,5 49,5 18,5 34,5 2.40 10
9 10.40 5.55 9 18 55 1.57 46,0 50,0 18,6 34,6 2.41 9
8 10.50 6.00 8 16 50 1.58 46,5 50,5 18,7 34,7 2.42 8
7 11.00 6.10 7 14 45 1.59 47,0 51,0 18,8 34,8 2.43 7
6 11.20 6.20 6 12 40 2.00 47,5 51,5 18,9 35,0 2.44 6
5 11.40 6.30 5 10 35 2.02 48,0 52,0 19,0 35,1 2.45 5
4 12.00 6.40 4 8 30 2.04 48,5 52,5 19,1 35,2 2.46 4
3 12.20 6.50 3 6 25 2.06 49,0 53,0 19,2 35,3 2.47 3
2 12.40 7.00 2 4 20 2.08 49,5 53,5 19,3 35,4 2.48 2
1 13.00 7.10 1 2 15 2.10 50,0 54,0 19,4 35,5 2.49 1